Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęła skarga, z której wynika, że PZU Życie, wypłacając w 2021 r. konsumentowi świadczenie z tytułu dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego, odmówiło wypłaty dodatkowego świadczenia za pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) oraz Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAIT) - czytamy w komunikacie przekazanym w czwartek PAP.

"Po planowym zabiegu, wskutek powikłań oraz pojawienia się ostrego podwsierdziowego zawału serca, personel szpitala podłączył pacjenta do aparatury ratującej życie. Ponieważ pomoc była udzielana w ramach Pododdziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej, a nie – tak jak to wskazano w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) – wyodrębnionego Oddziału Intensywnej Terapii, ubezpieczyciel nie stwierdził spełnienia przesłanek do wypłaty dodatkowej kwoty" - napisali autorzy komunikatu.

Prezes UOKiK wystąpił do PZU Życie w sprawie sposobu definiowania pojęć takich jak Oddział Intensywnej Terapii oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W związku z podjętymi przez prezesa działaniami spółka zdecydowała o wprowadzaniu do nowych produktów takiej definicji OIT/ OAIT, w ramach której za oddział intensywnej terapii będzie uznawać również pododdziały oraz sale, które są wyodrębnione na oddziale szpitalnym w celu leczenia pacjentów wymagających intensywnej terapii oraz są wyposażone w sprzęt umożliwiający ciągłe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych lub podjęcie czynności zastępczych niewydolnych narządów lub układów oraz zapewniają stały i bezpośredni nadzór lekarza i pielęgniarki.

Reklama

"To korzystna zmiana dla konsumentów. Nie ma znaczenia, czy ich życie było ratowane na Oddziale Intensywnej Terapii, czy też w jego odpowiedniku działającym w ramach specjalistycznego oddziału, np. kardiologicznego. Ważne jest, aby pacjent jak najszybciej trafił do miejsca wyposażonego w sprzęt, który może uratować mu życie. Taka osoba nie może być wyłączona spod ochrony ubezpieczeniowej" - powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK.

Dodatkowo, analizując wątpliwości interpretacyjne zgłoszone przez prezesa UOKiK, spółka rozpoczęła przegląd roszczeń zgłaszanych przez klientów od 1 stycznia 2020 r. i nieuwzględnionych z tytułu niespełnienia definicji OIT/OAIT.

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Urzędu spółka postanowiła dokonać zmian, które umożliwią konsumentom ponowne wystąpienie z roszczeniem" - zaznaczyli autorzy komunikatu.

Dodali, że PZU Życie zobowiązało się do poinformowania ubezpieczonych, którzy od 1 stycznia 2020 r. zgłosili roszczenia z tytułu pobytu na OIT/OAIT i którzy nie otrzymali świadczenia z powodu niespełnienia definicji OIT/OAIT z uwagi na przebywanie na pododdziale, o możliwości ponownego zgłoszenia roszczenia oraz zamieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej spółki pod adresem: https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc w sekcji "Zgłaszanie szkody".

"Wszyscy ubezpieczeni, którzy po 1 stycznia 2020 r. otrzymali decyzje odmowne, oparte na braku spełnienia definicji OIT/OAIT, bądź nie zgłaszali wniosków z tego tytułu (pomimo objęcia ich ochroną ubezpieczeniową i podjęcia wobec nich stosownych czynności medycznych nie tylko w ramach oddziałów, ale również pododdziałów), mogą zgłosić roszczenia względem ubezpieczyciela do 31 grudnia 2022 r." - napisali.(PAP)

Autor: Iwona Żurek