Kinga Krent, specjalista ds. prawa żywnościowego kancelaria Kondrat i Partnerzy
Tak. Opisana przez czytelnika sytuacja jest wynikiem zmian, jakie zostały wprowadzone 11 sierpnia br. nowelizacją ustawy z 23 czerwca 2022 r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1570 ). Nowelizacja przepisów miała dostosować prawo krajowe do przepisów unijnych. W konsekwencji wprowadziła zmiany w treści aż dziewięciu ustaw oraz w całości uchyliła ustawę z 23 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawę z 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu. Obecnie zatem przedsiębiorcy muszą mierzyć się z licznymi nowymi zasadami, które z założenia powinny ułatwić im funkcjonowanie na rynku.

Wymagane oświadczenie o bezstronności

Do niedawna przeprowadzanie kontroli urzędowych bez wcześniejszego uprzedzenia musiało odbywać się w obecności kierownika podmiotu kontrolowanego albo osoby przez niego upoważnionej. To się zmieniło. Obecnie jest to możliwe także wtedy, gdy wspomniane osoby znajdują się poza kontrolowanym zakładem, jedynie w obecności dowolnego pracownika kontrolowanego podmiotu.