Przedstawiony właśnie projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych zakłada budowę od podstaw trzech dużych serwerowni w latach 2024–2026, które zapewnią obsługę rejestrów i systemów państwowych oraz rządowej chmury obliczeniowej. Chodzi nie tylko o systemy teleinformatyczne (dedykowane łącza światłowodowe), lecz także o same budynki, które mają być zaprojektowane i postawione w odpowiednich lokalizacjach wraz z zapewnieniem im zasilania energią z OZE i wykorzystaniem technologii wodorowej. Ma to zapewnić ciągłość ich funkcjonowania na wypadek przerw w dostawach prądu.
Z oczywistych względów jednym z priorytetów takich inwestycji jest bezpieczeństwo nie tylko na poziomie informatycznym, lecz nawet rozkładu pomieszczeń w budynkach projektowanych specjalnie na potrzeby serwerowni. Autorzy projektu uznali, że nie da się go zapewnić przy zastosowaniu ogólnych procedur zamówień publicznych. Stąd też projekt ustawy, który w znacznej części jest poświęcony właśnie odrębnym procedurom.