MŚP, które do końca czerwca br. nie oddadzą nadwyżki wsparcia z Tarczy PFR 2.0, nie będą musiały zwracać całej subwencji - wynika z piątkowego wpisu na Twitterze wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosza Marczuka.

"Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii podjęliśmy decyzję o zmianie Regulaminu Tarczy Finansowej 2.0. Beneficjenci MŚP, którzy nie oddadzą nadwyżki wsparcia do końca czerwca zwrócą tylko tę nadwyżkę, a nie całą subwencję. Słuchamy firm" - napisał na Twitterze wiceprezes PFR.

Jak napisano w komunikacie PFR, wprowadzane w regulaminie zmiany powodują, że beneficjenci z grupy MŚP, którzy nie dokonają terminowego zwrotu nadwyżki otrzymanego wsparcia będą zobowiązani tylko do zwrotu nadwyżki, a nie jak wynikało z dotychczasowej wersji regulaminu, całej kwoty subwencji.

Wskazano, że składając oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej beneficjenci MŚP zobowiązani byli do wskazania rzeczywistej wysokości kosztów stałych oraz wielkości spadku przychodów. W sytuacji, gdy otrzymana subwencja okazała się przewyższać kwotę faktycznie poniesionych przez firmę strat (świadczą o tym rzeczywiste dane finansowe), beneficjenci zobowiązani są dokonać zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r. Termin zwrotu nadwyżki subwencji finansowej był zmieniany przez PFR dwukrotnie. Z 31 stycznia na 15 marca, a następnie na 30 czerwca 2022 r.

"Biorąc pod uwagę nadal trudną sytuację wielu przedsiębiorców-beneficjentów, jak również pomocowy charakter Programu 2.0, PFR zmienił regulamin w ten sposób, że w sytuacji braku terminowego zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej (do 30 czerwca 2022 r), PFR odstąpi od sankcji w postaci stawiania całej subwencji finansowej w stan natychmiastowej wymagalności" - napisano w komunikacie.

Zaznaczono, że sankcją za dokonanie zwrotu nadwyżki subwencji z opóźnieniem, będzie konieczność powiększenia dokonywanego przez beneficjenta zwrotu o odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia 1 lipca 2022 r.

Pokreślono, że podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do Tarczy 1.0, PFR przewiduje możliwość umownej restrukturyzacji zadłużenia beneficjentów, którzy będą mieli problemy z terminową realizacją swoich zobowiązań. "W tym zakresie PFR współpracuje z zewnętrznymi partnerami specjalizującymi się m.in. w umownych restrukturyzacjach zadłużenia takich jak rozterminowanie wierzytelności, moratoria, czy karencja w zakresie spłaty odsetek. Każda sprawa będzie przez nich rozpatrywana indywidualnie" - napisano.

Podkreślono, że Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem była dodatkowa pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z drugą falą COVID-19. W ramach programu 47,6 tys. firm otrzymało 7,1 mld zł wsparcia, dla ochrony ponad 360 tys. pracowników. PFR szacuje, że poziom umorzeń Tarczy 2.0 wyniesie 6,3 mld zł, a więc firmy będą musiały oddać ok 800 mln zł – ok. 12 proc. kwoty wypłaconych subwencji.

Cały program Tarcz Finansowych 1.0, 2.0 i Tarczy da Dużych Firm objął 353 tys. przedsiębiorstw, którym za pomocą współpracujących banków PFR wypłacił 73,2 mld zł wsparcia.

Zmiana regulaminu PFR wynika z przyjętych w ostatni wtorek przez rząd uchwał ws. tarcz finansowych, które umożliwią prefinansowanie projektów zaplanowanych w KPO ze środków krajowych, z Polskiego Funduszu Rozwoju. (PAP)

Autor: Ewa Wesołowska