Kiedy wojna uzasadnia zmianę umów o zamówienie publiczne i kontrakty między przedsiębiorcami

• Kiedy przepisy p.z.p. pozwalają na modyfikację umów na dostawy i usługi między zamawiającym publicznym a wykonawcą?

• Jakie podjąć działania, jeśli zamawiający nie zgadza się na korektę kontraktu?

• W jaki zakresie można zmienić kontrakt między przedsiębiorcami?

• O jakie klauzule warto zadbać, zawierając umowę z kontrahentem z zagranicy?