Łukasz Ciskowski, adwokat, Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka Sp.p.
Oskar Kwiatkowski, aplikant adwokacki, Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka Sp.p.
Deweloperzy w ramach swoich inwestycji częstokroć mierzą się z dylematem, czy określone prace powinny być poprzedzone pozwoleniem na budowę, czy wystarczy zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych. Wątpliwości w tym zakresie pojawiają się również w przypadkach budowy zbiorników retencyjnych na wodę opadową (chodzi tutaj o zbiorniki, które gromadzą deszczówkę spływającą z dachu w celu jej wykorzystania np. do podlewania ogrodu).
Odstępstwo od reguły