Z opisu wynika, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał przedsiębiorcy rozbiórkę ogrodzenia z betonowych płyt. W pytaniu czytelnik słusznie zauważa, że tego typu obiekty budowlane nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia. Tak faktycznie wynika z art. 29 ust. 2 pkt 20 prawa budowlanego, w którym postanowiono, że „nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m”.
Waga ustaleń lokalnych