Niestety przepisy nie przewidują możliwości zwolnienia z wadium uczestników przetargu m.in. z powodu dysponowania przez zamawiającego środkami pieniężnymi takiego uczestnika z innego tytułu prawnego. Zacznijmy od omówienia obu świadczeń, wadium i gwarancji, regulowanych przez prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.).
Gwarancja