Kwestia, która była pretekstem do skierowania pisma, dotyczyła kluczowego problemu dla aptek. Pojawił się bowiem problem interpretacyjny dotyczący zakreślenia kręgu podmiotów mogących skorzystać z korzystniejszej taryfy. Aptekarze nie byli pewni, czy placówki apteczne można zaliczyć do „podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby udzielania tych świadczeń”. Ustawodawca nie zdecydował się na indywidualne wyróżnienie aptek w tym zakresie, choć NIA apelowała o takie rozwiązanie na etapie konsultowania projektu.
Niestety krótka odpowiedź MAP nie przynosi jednoznacznego rozstrzygnięcia problemu. Resort w piśmie wskazał, że nie jest uprawniony do tego, by dokonywać każdorazowej interpretacji poszczególnych sytuacji i aby wydawać indywidualne stanowiska w przypadku problemu z rozumieniem przepisów.