Gdzie można składać wnioski, aby uzyskać zwrot wpłat za imprezy, które nie odbędą się w związku z wojną w Ukrainie?
Wnioski muszą być składane w formie elektronicznej przez portal: https://tfg.ufg.pl/. Odpowiedni wniosek składa podróżny, wskazując podstawowe informacje, a także organizator turystyki, potwierdzając tym samym, że zwrot jest należny oraz że sam nie jest w stanie takiego zwrotu dokonać na rzecz podróżnego. Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie konta w portalu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - jego założenie jest czynnością techniczną i w praktyce trwa kilka minut.