Fundacja Startup Poland wysłała do resortu kultury propozycję nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), łagodzącą wymogi formalne dla umów przenoszących prawa autorskie. Dziś przepisy wymagają, aby były one zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty muszą być też podpisane własnoręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
– To nieadekwatne do dynamicznych realiów biznesowych i niezrozumiałe dla zagranicznych kontrahentów. Prawo dotyczące umów autorskich w innych krajach europejskich, USA i Wielkiej Brytanii jest mniej sformalizowane – mówi Marta Pawlak, ekspert ds. polityki publicznej w Startup Poland.