Działo się to w latach 1997–2011. Pierwotnie ukarana spółka wzięła udział w postępowaniu ugodowym z Komisją Europejską, ale ostatecznie, w odróżnieniu od innych przedsiębiorstw biorących udział w procederze, wycofała się z rozmów. Komisja kontynuowała więc postępowanie w stosunku do Scanii. W efekcie wykazała, że mające znamiona zmowy kontakty na szczeblu organów kierowniczych miały miejsce w latach 1997–2004, na niższym szczeblu centrali w latach 2000–2008 oraz na szczeblu niemieckim w latach 2004–2011. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE rozpatrywane łącznie stanowiły część planu, którego celem było ograniczenie konkurencji na rynku średnich i dużych samochodów ciężarowych.

orzecznictwo