Tylko do 7 sierpnia żywność zawierająca dwutlenek tytanu (E171) wyprodukowana zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 7 lutego 2022 r. może być wprowadzana do obrotu.

Potem zawierające ten składnik produkty mogą pozostać na rynku do końca minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia - wynika z rozporządzenia Komisji Europejskiej 2022/63 z 14 stycznia 2022 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatku do żywności dwutlenku tytanu (Dz.Urz. UE nr L 11/1).
Niedozwolona substancja jest powszechnie stosowana jako barwnik w wielu produktach spożywczych, m.in. w wypiekach, gumach do żucia, zupach, sosach, sałatkach, deserach (budyniach, puddingach), przetworzonych wędlinach, konserwach rybnych, napojach mlecznych oraz energetykach. Do tego stosowano go w ilości niezbędnej do osiągnięcia efektu barwiącego, ponieważ nie było przepisów ograniczających jego dozwoloną zawartość w żywności.
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w raporcie z 6 maja 2021 r. nie udowodnił co prawda genotoksyczności E171 (wpływu na komórki w organizmie mogącego prowadzić do powstania nowotworów), ale nie był też w stanie ustalić odpowiednich dawek dziennego spożycia dla konsumentów. Tym samym uznał, iż nie da się potwierdzić bezpiecznego stosowania dwutlenku tytanu jako dodatku do żywności.
Opisywany zakaz nie dotyczy produktów leczniczych (E171 to częsty składnik białych kapsułek i tabletek). W ich przypadku Komisja Europejska ustaliła trzyletni okres, w którym ma przeprowadzić gruntowną ocenę ryzyka stosowania tego składnika w medykamentach. Europejska Agencja Leków (EMA) wskazała bowiem, że jego szybkie wycofanie z produktów leczniczych mogłoby doprowadzić do niedoborów na rynku aptecznym, a w rezultacie do szkody pacjentów przewlekle przyjmujących produkty lecznicze. ©℗