O obowiązku okazywania dokumentów w czasie kontroli (wypisu z licencji) traktuje art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym (dalej: u.t.d). Mówi on, że podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli kartę kierowcy, wykresówki, zapisy odręczne i wydruki z tachografu (…), a ponadto – wykonując transport drogowy – wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji.
To także transport drogowy