Reklama
Obowiązek prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży związany jest z uszczelnieniem przepisów dotyczących handlu w niedzielę. Zmiany w tym zakresie wprowadzi od 1 lutego br. nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2021 r. poz. 1891). Zgodnie z nią w niedziele będą mogły funkcjonować tylko te placówki, które wykażą, że zajmują się głównie usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym. Oznacza to, że ich przychody z działalności pocztowej będą musiały przekroczyć 40 proc. przychodów ogółem. Dotychczas przepis o zakazie handlu był omijany, bo sklepy, aby móc prowadzić sprzedaż w niedziele i święta, ofertowały również usługi pocztowe. Głównie jednak zajmowały się sprzedażą detaliczną. Teraz do skorzystania z wyłączeń nie wystarczy „pocztowa” adnotacja na drzwiach wejściowych. Dzięki ewidencji inspektorom pracy łatwiej będzie weryfikować, czy warunek uzyskiwania 40 proc. przychodów z działalności pocztowej został spełniony.
Zgodnie z projektem ewidencję będzie można prowadzić zarówno papierowo, jak i elektronicznie.
Rozporządzanie wejdzie w życie tego samego dnia co nowelizacja, czyli 1 lutego br.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji