Uznał tak Sąd Okręgowy w Łodzi w prawomocnym wyroku. Zdaniem prawników to orzeczenie nieoczywiste, słuszne i bardzo dobre dla franczyzobiorców, którzy często długo tkwią w niekorzystnych dla nich umowach jedynie z powodu szeroko ustanowionego zakazu konkurencji.
Umowa i kara