Piotr Aleksiejuk, radca prawny, Wojarska Aleksiejuk i Wspólnicy
Monika Waraksa, aplikant adwokacki, Wojarska Aleksiejuk i Wspólnicy
Wsparcie dla przedsiębiorców przewiduje ustawa z 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (Dz.U. poz. 1803; dalej: ustawa o rekompensacie), która weszła w życie 4 października br. Akt ten szczegółowo określa kto, w jaki sposób i na jakich warunkach może otrzymać od Skarbu Państwa rekompensatę w zamian za straty poniesione po wprowadzeniu stanu wyjątkowego w rejonach przygranicznych. I tak do otrzymania rekompensaty prawo mają:
Oczywiście podmioty te muszą prowadzić działalność na obszarze objętym stanem wyjątkowym.