Autorami analizy są Michał Synowiec, associate w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz dr hab. Jan Byrski, adwokat, partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dla kogo wpis do rejestru