W podanych okolicznościach wójt zasadnie nie dopuścił przedsiębiorcy do przetargu. Wadium trafiło bowiem do gminy po terminie wyznaczonym przez wójta w ogłoszeniu o przetargu.
Zasady wnoszenia