17 września Sejm uchwalił nowelizację Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zakłada uproszczoną procedurę budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m. Budynki takie mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Ustawa została skierowana do Senatu.

Jak podaje resort rozwoju, konkurs na projekty domów do 70 m2 organizowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) ma na celu upowszechnienie i spopularyzowanie najlepszych rozwiązań architektonicznych.