Do 13 października wydłużono termin zgłaszania się do konkursu architektonicznego na projekty domów do 70 m2. Jak powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, zwycięskie projekty, które będą udostępniane wszystkim zainteresowanym, mają szansę podnieść jakość estetyczną naszego otoczenia.

17 września Sejm uchwalił nowelizację Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zakłada uproszczoną procedurę budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m. Budynki takie mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Ustawa została skierowana do Senatu.

Jak podaje resort rozwoju, konkurs na projekty domów do 70 m2 organizowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) ma na celu upowszechnienie i spopularyzowanie najlepszych rozwiązań architektonicznych.

"Konkurs ma za zadanie wyłonić projekty architektoniczne o wysokich walorach funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych. Projekty te będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych" – powiedział Uściński.

"Zwycięskie projekty mają szansę podnieść jakość estetyczną naszego otoczenia, zwiększyć harmonię i ład przestrzeni z zabudową indywidualną" – dodał wiceminister.

I etap konkursu obejmuje zakres studialny; wyłoni 100 najlepszych projektów, których autorzy otrzymają po 5.000 zł brutto nagrody. W drugim etapie uczestnicy konkursu będą przygotowywać prace konkursowe. Wówczas ma być wyłonionych 50 najlepszych, zwycięskich projektów. Ich autorzy zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej. Jak przekazano, łączny budżet przewidziany w II etapie wynosi 7.500.000 zł.

"W konkursie może uczestniczyć samodzielnie każda osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Przystępując do konkursu jako zespół, co najmniej 1 osoba musi posiadać takie uprawnienia" – wyjaśnił wiceminister Uściński.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl/aktualnosc/konkurs-architektoniczny.

Resort rozwoju poinformował, że z uwagi na duże zainteresowanie termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie został wydłużony z 29 września do 13 października br.