Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika ponadto, że rząd odstąpi od planów likwidacji instytucji Rzecznika Finansowego. Informację potwierdziliśmy w dwóch niezależnych źródłach. Przypomnijmy, że wiadomość na temat likwidacji RF po raz pierwszy pojawiła się prawie rok temu (DGP z 6 sierpnia 2020 r., nr 152). Zgodnie z planami rządu rzecznik miał zostać wchłonięty w struktury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Stosowny projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej przygotowało Ministerstwo Finansów, które poprosiliśmy o potwierdzenie naszych informacji. Jednak w odpowiedzi resort przypomina jedynie, że projekt w tej sprawie 9 grudnia 2020 r. wpłynął do Sejmu, a jego pierwsze czytanie odbyło się 21 stycznia 2021 r. Zaś 10 lutego 2021 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych podjęła decyzję o skierowaniu projektu do dalszych prac w podkomisji stałej ds. instytucji finansowych. „Do dnia dzisiejszego nie zostało wyznaczone posiedzenie podkomisji w sprawie ww. projektu. Obecnie gospodarzem projektu jest Sejm RP” – zauważa MF.