W 2016 r. GIF nakazał spółce zaprzestania emisji jednej z wersji reklamy produktu leczniczego, która miała być niezgodna z przepisami prawa farmaceutycznego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 974). Chodziło o spot, w którym wystąpiła dwójka dzieci. W reklamie wyemitowano komunikat: „Ola dostaje B., żeby nie zachorować, a Filip, żeby szybciej wyzdrowieć”. Wynikało z niego, że specyfik powinno się podawać zarówno profilaktycznie, jak i w momencie, gdy dana osoba już zachorowała. Miał być też skuteczny w przypadku „zwalczania wirusów”, tymczasem – jak wskazał podczas postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie – może być stosowany jedynie w nawracających infekcjach dróg oddechowych i tylko wspomagająco. W charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) znalazło się ponadto wskazanie, by stosować produkt u osób z obniżoną odpornością. Nie było natomiast zaleceń, by podawać go zdrowym dzieciom, jak sugerowano w spocie.
WSA uznał, że naruszono m.in. art. 53 ust. 1 prawa farmaceutycznego, który wyraźnie wskazuje, że reklama produktu leczniczego nie może wprowadzać w błąd, powinna prezentować produkt obiektywnie i informować o racjonalnym stosowaniu.