Przypomnijmy, że w wersji sejmowej ustawa – w art. 15ze1 – przyznaje najemcom bonifikaty – 80 proc. za czas lockdownu i 50 proc. przez trzy miesiące od jego zniesienia. Rozwiązanie to zastępuje obowiązujący art. 15ze, który w okresie lockdownu zwalniał najemców z czynszu w galeriach w zamian za przedłużenie umowy najmu.
Przyjęta przez Sejm nowelizacja zawiera też krytykowany art. 7. Przewiduje on, że najemca, który na podstawie dotychczasowych przepisów złożył już wiążącą ofertę chęci przedłużenia umowy, ma 14 dni na to, by wycofać się z niej i skorzystać ze zmienionych regulacji. – Jeśli chodzi o art. 7, oznacza on ewidentne działanie prawa wstecz. Wprowadza bowiem możliwość złożenia oświadczenia o anulowaniu złożonej w przeszłości oferty. A nie da się cofnąć oferty, która została skonsumowana, czyli doszło do jej przyjęcia, a w konsekwencji zawarcia umowy – mówił wcześniej DGP prof. Michał Romanowski z Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i partner w kancelarii Romanowski i Wspólnicy.