Już tylko na podpis prezydenta czeka uchwalona przez Sejm 20 maja br. ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowy akt prawny (potocznie nazywany ustawą deweloperską) podejmuje próbę kompleksowego uregulowania procesu zakupu: od umowy rezerwacyjnej po przeniesienie własności lokalu i usuwanie usterek. Zamierzeniem ustawodawcy było przy tym wzmocnienie ochrony osób kupujących mieszkania i domy jednorodzinne od deweloperów oraz zagwarantowanie im stuprocentowego zwrotu wpłaconych środków, w szczególności w przypadku upadłości przedsiębiorcy. Dla deweloperów nowa regulacja przyniesie więc nowe obowiązki – często bardzo kosztowne, pracochłonne i kontrowersyjne. Między innymi znacząco zaostrzy przepisy w zakresie prowadzenia otwartych rachunków powierniczych, przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat. Jednocześnie wprowadzi wiele nowości, jak regulacja umowy rezerwacyjnej, sprzedaży miejsc postojowych w garażach podziemnych, umów przedwstępnych zawieranych na wybudowane już lokale, Deweloperski Fundusz Gwarancyjny czy daleko idące obowiązki kontrolne banków.
I choć ustawa co do zasady wejdzie w życie w ciągu dwunastu miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, to już dziś przedsiębiorcy powinni zapoznać się nowym przepisami, aby do nich się przygotować i poszukać rozwiązań, które zmniejszą ciężar nowych regulacji. Warto również się jej przyjrzeć także z innego powodu, otóż zawierają one wiele nieostrych i niezdefiniowanych pojęć, zwrotów i przepisów, które będą rodziły daleko idące wątpliwości interpretacyjne. Zatem jakie są najważniejsze zmiany? Na co już teraz trzeba zwrócić uwagę?