Opublikowane zostały projekty dwóch nowelizacji rozporządzeń. Obie mają wejść w życie 1 lipca br. i są związane z tzw. pakietem e-commerce, czyli nowelizacją ustawy, która zmieni m.in. zasady sprzedaży towarów na odległość wewnątrz UE.

Ustawa została już przyjęta przez Sejm i czeka na rozpatrzenie przez Senat (druk senacki nr 407). Ma ona wdrożyć rozwiązania przyjęte w dyrektywach (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995.
Wskutek tego zniknie dotychczasowe pojęcie sprzedaży wysyłkowej, a pojawi się wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość. Sprzedawcy, wysyłając towary konsumentom z UE, nie będą musieli – jak obecnie ‒ rejestrować się specjalnie na potrzeby VAT za granicą i rozliczać podatku w każdym kraju unijnym z osobna. Rozliczą VAT w państwie swojej siedziby dzięki jednemu okienku – One Stop Shop (OSS).
Wobec tego podatnicy z innych krajów UE nie będą musieli składać w Polsce zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli nie posiadają na terytorium naszego kraju swojej siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności, stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu.
Jako podatnik VAT będą natomiast musieli zarejestrować się dostawcy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski, jeżeli będą dokonywać stąd wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość, czyli w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towary będą się znajdować na terytorium naszego kraju. Do tej i innych zmian zostanie dostosowany formularz VAT-R.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji dwóch rozporządzeń: w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego oraz w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie VAT – w konsultacjach