Ustawa została już przyjęta przez Sejm i czeka na rozpatrzenie przez Senat (druk senacki nr 407). Ma ona wdrożyć rozwiązania przyjęte w dyrektywach (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995.
Wskutek tego zniknie dotychczasowe pojęcie sprzedaży wysyłkowej, a pojawi się wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość. Sprzedawcy, wysyłając towary konsumentom z UE, nie będą musieli – jak obecnie ‒ rejestrować się specjalnie na potrzeby VAT za granicą i rozliczać podatku w każdym kraju unijnym z osobna. Rozliczą VAT w państwie swojej siedziby dzięki jednemu okienku – One Stop Shop (OSS).