Dr Marcin Borkowski, radca prawny w GWW
Wspólnik, który wbrew obowiązującym przepisom lub postanowieniom umowy spółki otrzymał wypłatę, zobowiązany jest do jej zwrotu. Ponadto członkowie organów spółki, którzy umożliwili taką transakcję, odpowiadają za zwrot spółce pieniędzy solidarnie z danym wspólnikiem. Jeżeli więc np. członek zarządu wyrazi zgodę na bezpodstawną wypłatę, to będzie odpowiadał za jej zwrot razem ze wzbogaconym wspólnikiem.