Program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju w formie subwencji finansowych ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym będącym efektem epidemii COVID-19, w tym stabilizację gospodarki w skali makro i mikro na poziomie indywidualnych przedsiębiorców. Tarcza Finansowa 2.0 jest drugą odsłoną rządowego programu wsparcia, stanowiącą kontynuację jej poprzedniczki, czyli Tarczy Finansowej 1.0.
Zasady realizacji programu – zarówno w ramach jego pierwszej, jak i drugiej odsłony – zostały opracowane przy uwzględnieniu dynamiki sytuacji gospodarczej i epidemiologicznej oraz zasad udzielania pomocy publicznej opartych – w przypadku Tarczy 2.0 – na decyzji Komisji Europejskiej z 23 grudnia 2020 r. Gwarantują realizację podstawowych celów, jakim służy program, a więc ustabilizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorców, zachowanie miejsc pracy oraz ochronę firm przed upadłością.