Przed rokiem Polski Fundusz Rozwoju wypłacił niemal 350 tys. firm 61 mld zł subwencji z Tarczy Finansowej 1.0. Cała ta kwota może zostać umorzona?

Nie. Szacujemy, że będzie to ok. 40 mld, a ok. 20 mld będzie do zwrotu. Mówiliśmy od samego początku, że około 30–35 proc. udzielonego wsparcia to pieniądze do oddania. Przy czym pamiętajmy, że firmy zwracają te kwoty w wysokości nominalnej, bez odsetek, w równych ratach przez 24 miesiące.