Projekt zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (który został właśnie skierowany do prac w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny) zakłada m.in. wydłużenie z roku do dwóch lat ważności voucherów wydanych na podstawie tej ustawy za odwołaną imprezę turystyczną.
Rozwiązanie to miałoby uchronić biura podróży przed koniecznością masowego zwracania turystom pieniędzy za przeterminowane bony. Problem w tym, że podstawy do żądania takich zwrotów są wątpliwe, na co zwrócił uwagę m.in. rzecznik praw obywatelskich.