Rządowy program „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” został uruchomiony w związku z drugą falą pandemii koronawirusa i ponownym lockdownem. W obliczu kolejnych ograniczeń działalności gospodarczej subwencje finansowe miały pomóc firmom zachować stabilność. Wymogi, które musiał spełnić przedsiębiorca, były, w porównaniu z poprzednią edycją, o wiele bardziej restrykcyjne i rozbudowane. Tym razem warunkiem decydującym o przyznaniu wsparcia nie był jedynie spadek przychodów, dla poprzedniej tarczy ustalony na poziomie 25 proc. W regulaminie wymieniono zamkniętą listę kodów PKD, w ramach których przedsiębiorca musiał funkcjonować. Nie wystarczyło także posiadanie odpowiedniego kodu w momencie składania wniosku. Przedsiębiorca musiał wykazać, że wykonywał działalność gospodarczą w jego ramach w trzech terminach: 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 i w dniu składania wniosku.
Spór o regulamin