Pierwotnie miały zacząć obowiązywać 1 marca 2020 r., jednak w styczniu 2020 r. podczas prac sejmowej komisji nad projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, w drodze poselskich poprawek, przesunięto wejście w życie przepisów na 1 marca 2021 r. Z kolei w styczniu tego roku Sejm, nowelizując k.p.a., po raz kolejny przełożył ten termin. Tym razem wprowadzenie prostej spółki odłożono o cztery miesiące. Nowelizację w tym zakresie wprowadzono w ustawie z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 187).
Problem w tym, że Sejm jednocześnie proceduje dokładnie tę samą zmianę w innym projekcie. Pierwsze czytanie projektu ma odbyć się dopiero w czwartek późnym wieczorem. Mowa tutaj o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.