Niektórzy przedsiębiorcy wciąż nie mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Przyczyna? Przeoczenie.

Chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą, które uzyskały prawo do ulgi na mocy tzw. tarczy branżowej. Początkowo na przeszkodzie stanął im przewidziany w przepisach termin na złożenie wniosku – jak alarmowaliśmy, upłynął on jeszcze przed wejściem w życie ustawy (30 listopada). Za sprawą senackiej poprawki problem udało się wreszcie naprawić, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą już wnioskować o ulgę. Tyle że nie wszyscy: poprawione przepisy nie objęły niektórych podmiotów uprawnionych do ulgi w składkach. Chodzi o przedsiębiorców działających pod trzema kodami PKD: 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych), 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów) oraz 93.11.Z (działalność obiektów sportowych). W konsekwencji ci dalej pozostają w zawieszeniu, bo ZUS nie chce przyjmować od nich wniosków.