Do niedawna wielu przedsiębiorców nie przywiązywało wagi do tego, by kody PKD figurujące w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odpowiadały zakresowi rzeczywiście wykonywanej działalności gospodarczej. Powszechną praktyką było np. wpisywanie nadmiarowej ich liczby – niejako na zapas, z myślą o przyszłej ewentualnej działalności. Ponadto część przedsiębiorców nie aktualizowała pierwotnie wpisanej listy – nawet gdy ich firma wygaszała pierwotny profil działalności albo wkraczała na zupełnie nowy obszar. Zdarzało się też, że przedsiębiorcy nie przywiązywali wagi do tego, czy działalność wskazana jako dominująca pozostaje nią w praktyce.
O ile do niedawna wydawało się, że aktualizacja kodów nie ma specjalnego znaczenia, o tyle w ostatnich miesiącach przedsiębiorcy mogli się przekonać, że utrzymanie porządku w tej kwestii może być bardzo istotne. A konsekwencją zaniedbań może być nawet utrata szansy na uzyskanie dofinansowania. [ramka]