Chociaż większość przepisów nowelizacji weszła w życie dzień po jej ogłoszeniu, tj. 16 grudnia 2020 r., to te dotyczące nowych rodzajów jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego zaczną obowiązywać kilka tygodni później. O dodatkowe świadczenie przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się od 30 grudnia 2020 r., osoby wykonujące umowy cywilnoprawne zaś– dopiero od 15 stycznia 2021 r.

dla prowadzących działalność