statystyki

Prawo

służebność

wróć do działu: Prawo »

Ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala na ingerowanie w cudzą własność. Kodeks cywilny wyróżnia trzy rodzaje służebności: gruntowe, osobiste i przesyłu.

Pierwsza kategoria jest związana z własnością nieruchomości. Przepisy obciążają nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą.

Służebności osobiste mają na celu zapewnienie zaspokojenia wskazanych potrzeb osoby fizycznej.

Trzeci rodzaj polega na obciążeniu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Służebność powstaje najczęściej na drodze umowy lub orzeczenia sądowego, rzadziej decyzji administracyjnej. Służebność może również powstać w drodze zasiedzenia (tylko gruntowa).

Prawo dla specjalisty