Oprócz największych i najszerzej omawianych zmian Polski Ład 1.0, czyli ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, od początku 2022 r. wprowadził od 1 stycznia 2022 r. również istotne dla wielu podatników zmiany w podatku u źródła. Przepisy te w zawężonym zakresie stanowią realizację zapowiadanej już wcześniej procedury określanej mechanizmem „pay and refund”. Rozwiązanie to może jednak przysparzać płatnikom wiele kłopotów, gdyż przewidziane w ustawie metody szczególne na uniknięcie obowiązku pobrania podatku są niekompletne.

Wprowadzenie mechanizmu „pay and refund”