Resort przedstawił stanowisko w odpowiedzi na pytania DGP. Chodzi o wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; ost.zm. Dz.U. poz. 683; dalej: specustawa). Zgodnie z tym przepisem podmiotowi zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi w ich ojczyźnie, może być przyznane świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie wynosi 40 zł za osobę dziennie albo więcej gdy występuję o nie przedsiębiorca.
Po wprowadzeniu świadczenia część podatników i obsługujących ich biur zastanawiało się, czy w związku z uzyskaniem tego świadczenia przedsiębiorca powinien rozliczyć VAT bądź opodatkować nieodpłatne świadczenie usług noclegowych oraz nieodpłatne świadczenie usług związanych z wyżywieniem. O wątpliwościach tych informowaliśmy w Biurze Rachunkowym 4 kwietnia br. w artykule „Firmy: co z VAT od 40 zł za goszczenie Ukraińców” (DGP nr 65/2022).