Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zajmuje się sprzedażą mebli w salonach położonych w Polsce. 31 marca 2022 r. sprzedał w salonie osobie indywidualnej regał za 12 300 zł. Sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej (z papierowym zapisem kopii) i udokumentowana paragonem fiskalnym. Na żądanie klienta tego samego dnia została wystawiona faktura (w formie papierowej) na kwotę brutto 12 300 zł (kwota netto: 10 000 zł i VAT: 2300 zł). Oryginał paragonu fiskalnego nie został wydany klientowi, lecz dołączony do egzemplarza wystawionej faktury pozostającego u przedsiębiorcy. Klient zapłacił za nabyty regał gotówką 31 marca 2022 r. Podatek należny od tej sprzedaży przedsiębiorca ujął w JPK_V7M za marzec 2022 r. na podstawie dokumentu zbiorczego, tj. miesięcznego raportu z kasy fiskalnej za marzec 2022 r . (w którym została ujęta sprzedaż udokumentowana paragonem). Ponadto w ewidencji sprzedaży JPK_V7M za marzec 2022 r. przedsiębiorca ujął wystawioną dla tego klienta fakturę z oznaczeniem „FP”. Z kolei przychód ze sprzedaży tego regału (10 000 zł) przedsiębiorca ujął w marcu 2022 r. w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów także na podstawie miesięcznego raportu z kasy fiskalnej, natomiast wystawiona do paragonu faktura nie została ujęta w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W trakcie użytkowania wyszły ukryte wady regału. W związku z tym przedsiębiorca ustalił z klientem, że zostanie udzielony 10-proc. rabat. Przedsiębiorca udzielił go 28 kwietnia 2022 r., co potwierdziła wystawiona tego dnia faktura korygująca oraz spisane tego dnia porozumienie, w którym klient pokwitował odbiór kwoty rabatu brutto, tj. 1230 zł. W wyniku korekty podstawa opodatkowania uległa zmniejszeniu o 1000 zł, a podatek należny o 230 zł. Dodatkowo udzielony w wyniku reklamacji rabat i zmniejszenie podstawy opodatkowania przedsiębiorca ujął w odrębnej ewidencji korekt kasowych. Pomiędzy przedsiębiorcą a klientem nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Przedsiębiorca jest opodatkowany podatkiem liniowym i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową, a VAT i zaliczki na PIT opłaca na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć na gruncie VAT i PIT udzielony w wyniku reklamacji rabat?
TEMAT: Udzielenie rabatu potransakcyjnego