MITY
1. Pracownicy z Ukrainy są szybciej zatrudniani, więc nie dotyczą ich przepisy bhp.
Specustawa ukraińska zakłada szybką ścieżkę uzyskiwania legalnego prawa pobytu i pracy dla obywateli Ukrainy. Jednak ułatwienia te nie zwalniają pracodawcy z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, zgodnie z odrębnymi rozporządzeniami oraz przepisami kodeksu pracy. Oznacza to, że trzeba pracownikom z Ukrainy m.in. zapewnić szkolenia wstępne bhp. Należy ich zapoznać z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy. To z kolei wymaga również uprzedniej aktualizacji oceny ryzyka zwiększonego obciążenia psychicznego, które jest wynikiem obecnych wydarzeń. Kolejny obowiązek to przekazanie im środków ochrony indywidualnej oraz w niektórych przypadkach odzieży i obuwia roboczego. Przy tym należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Otóż może się zdarzyć, że nowy pracownik nie posługuje się w ogóle językiem polskim bądź znajomość ta jest podstawowa. Dlatego ważne jest, aby przygotować zarówno szkolenie, jak i wszelkie dokumenty w znanym mu języku.
Podstawa prawna