Pierwszy przychód miesiąca - a więc suma wynagrodzenia oraz premii rocznej - mieści się w limicie przychodu, przy rozliczaniu którego stosuje się przepisy w sprawie odroczenia terminów poboru zaliczek na podatek zawarte na razie w rozporządzeniu ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28), mające wkrótce znaleźć się w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 64; dalej: ustawa o PIT). Jednak po dodaniu do miesięcznego przychodu kolejnej wypłaty, tym razem z tytułu nagrody jubileuszowej, łączny przychód przekroczy 12 800 zł. A to oznacza, że od całego dochodu należna będzie zaliczka na podatek ustalona wyłącznie według obecnych zasad, zgodnie z Polskim Ładem. [ramka]
Zasady obowiązujące od 1 stycznia...