Ubezpieczyciele nie podnieśli składek za obowiązkowe ubezpieczenie dla biur rachunkowych w związku z Polskim Ładem. Część księgowych, chcąc zabezpieczyć się przed nowymi ryzykami, rozszerza podstawową ochronę lub wykupuje dodatkowe polisy.

Z informacji, jakie przekazali DGP ubezpieczyciele – Warta, Uniqa, PZU – wynika, że Polski Ład nie spowodował żadnych podwyżek składek, mimo że biura rachunkowe oraz księgowi mają więcej pracy i wzrosło ryzyko popełnianych błędów w rozliczeniach. Dodatkowo Biuro Prasowe PZU poinformowało DGP, że jest już odpowiedź dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) dotycząca zakresu podstawowego ubezpieczenia OC dla biur rachunkowych będących członkami stowarzyszenia. Przypomnijmy: pod koniec stycznia prezes SKwP Jerzy Koniecki skierował list do prezes PZU Beaty Kozłowskiej-Chyły w sprawie wyjaśnienia, czy podstawowe ubezpieczenie obejmuje również ryzyko błędów związanych ze składką zdrowotną. Krzysztof Szypuła, członek zarządu PZU, wyjaśnił w odpowiedzi, że zmiany w podatkach wprowadzone w Polskim Ładzie w żaden sposób nie wpłynęły na zmianę zakresu ochrony ubezpieczeń OC biur rachunkowych. Tak jak to było dotychczas, PZU oferuje im cztery rodzaje ubezpieczeń w różnym zakresie. Chodzi o: obowiązkowe OC, dobrowolne (nadwyżkowe) zapewniające ochronę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego, dobrowolne z tytułu wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego oraz dobrowolne zawodowe dla biur rachunkowych prowadzących obsługę kadrowo-płacową.
Cztery rodzaje
Oferty innych ubezpieczycieli są skrojone w zasadzie tak samo. Znajdziemy w nich zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dobrowolne (nadwyżkowe, w zakresie składek ZUS i zdrowotnej oraz dotyczące doradztwa podatkowego). – W ramach dobrowolnych ubezpieczeń są oferowane albo wyższe sumy gwarancyjne niż minimalna, albo jest ubezpieczana działalność wykraczająca poza czynności zawodowe objęte ubezpieczeniem obowiązkowym – tłumaczy Marek Brejwo, menedżer produktu w Warcie. Podobnie sytuacja wygląda w innych towarzystwach ubezpieczeniowych, takich jak PZU czy Uniqa.
Obowiązkowe ubezpieczenia wynikają z przepisów, a suma ubezpieczenia to zaledwie 10 tys. euro. Zwykle to za mała ochrona, nawet dla biura, które dopiero co powstało. Lepszą ochronę daje ubezpieczenie nadwyżkowe. Dzięki niemu biuro rachunkowe może uzupełnić niską sumę ubezpieczenia z obowiązkowego OC nawet do 1 mln zł i więcej.
Zdaniem Arkadiusza Kwiecińskiego z Biura Rachunkowego ARCO największe ryzyko związane z Polskim Ładem ponoszą jednak doradcy podatkowi, na których opinii opierają się podatnicy dokonujący wyboru formy prowadzenia działalności czy opodatkowania. – Ale do tego jest osobne ubezpieczenie – dodaje nasz rozmówca. Z kolei Jerzy Szymańczak, menedżer Zespołu Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej, Pionu Rozwiązań dla Klienta Korporacyjnego w UNIQA, tłumaczy, że ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego, które na podstawie zapisów ustawy o doradztwie podatkowym mogą wykonywać i często wykonują biura rachunkowe, obejmuje sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, a także prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie. Firma oferuje również – jako dodatkowe – ubezpieczenie czynności związanych z obsługą kadr i płac.
W razie konieczności wypłaty odszkodowania klientowi biura ubezpieczyciel w ramach obowiązkowej polisy wypłaci do 10 tys. euro
Koszty bez zmian
Wszyscy ubezpieczyciele, których pytaliśmy, przyznają, że Polski Ład zasadniczo nie zmienił zakresu ubezpieczeń OC dla biur rachunkowych. – Zmieniło się tyle, że na ubezpieczyciela spadła większa odpowiedzialność. Pewne zmiany w prawie gospodarczym przekładają się na ochronę ubezpieczeniową. Nie są potrzebne zmiany w zapisach ogólnych warunków ubezpieczeń (OWU), aby towarzystwa ubezpieczeniowe musiało wziąć na siebie większą odpowiedzialność – wskazuje agent ubezpieczeniowy, który pragnie zachować anonimowość.
– W związku z tym, że Polski Ład nie wprowadza innego niż dotychczas zakresu czynności biur rachunkowych, oferta produktowa Warty w tym zakresie nie uległa zmianie. Z powyższego powodu także wysokość składek ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach OC się nie zmieniła – tłumaczy Marek Brejwo z Warty. Warta nie publikuje ceny minimalnej, bo – jak mówi Marek Brejwo – firma preferuje indywidualne podejście do taryfikacji i stosuje wiele czynników wpływających na cenę polisy. Wartość sumy gwarancyjnej jest tylko jedną z nich. Dodajmy, że takie podejście dominuje na rynku. Składka przy minimalnej sumie gwarancyjnej o równowartości w złotych 10 tys. euro zaczyna się jednak od kilkuset złotych – wskazuje Brejwo.
U konkurencji stawki minimalne wyglądają podobnie. Podstawowe ubezpieczenie z sumą gwarancyjną wynoszącą 10 tys. euro można kupić już za nieco ponad 300 zł. – Przy bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia składka za ubezpieczenie obowiązkowe w Uniqa oscyluje wokół 500 zł, a ubezpieczenia dobrowolne można zawierać nawet na tak niewysokie sumy gwarancyjne jak 20 tys. zł, gdzie składka za pojedyncze ryzyko dobrowolne wynosi nieco ponad 100 zł za roczny okres ubezpieczenia – mówi Jerzy Szymańczak.
Księgowi chcą spać spokojniej
Temat zakresu ubezpieczeń dla księgowych – zarówno w zakresie OC, jak i dobrowolnych – żyje na forach internetowych. – Polski Ład to niewątpliwie nowe ryzyka, czy standardowe ubezpieczenie wystarczy? – pytają zainteresowani. Odpowiedź jest prosta: nie wystarczy.
– Obowiązkowe OC biur rachunkowych obejmuje tylko prowadzenie ksiąg rachunkowych. Nie obejmuje prowadzenia uproszczonych form księgowości, usług kadrowo-płacowych ani rozliczeń z ZUS. O ryzyko w tych obszarach niewątpliwie warto rozszerzyć polisę – przyznaje Arkadiusz Kwieciński. Dodaje, że w tym zakresie od 1 stycznia br. nic się nie zmieniło. Biura, które chcą mieć ochronę również od rozliczeń płacowych czy ZUS, powinny wykupić dodatkowe polisy.
– Zdecydowana większość właścicieli biur już podjęła lub będzie podejmować rozmowy ze swoimi ubezpieczycielami, aby zwiększyć swoją ochronę i poszerzyć polisę ubezpieczeniową o dodatkowe zakresy. Ale niektórym brakuje na to po prostu czasu – przyznaje Aleksandra Doleczek z Biura Rachunkowego Aleksandra Doleczek z Olesna. – Na biura rachunkowe spadły dodatkowe obowiązki i próbujemy się uporać z chaosem, jaki nastał. Nasze OC kończy się niebawem i będę zawierać nową umowę – stwierdza nasza rozmówczyni. Wyjaśnia, że będzie zwiększać zakres polisy o ochronę związaną z ubezpieczeniami ZUS i składką zdrowotną. – Przepisy o tym, jak obliczać składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, wciąż są niejasne, dlatego chcę siebie oraz osoby ze mną współpracujące objąć dodatkowym ubezpieczeniem, aby uniknąć niemiłych sytuacji – mówi Doleczek. ©℗
Wynikające z przepisów obowiązkowe OC dla biur rachunkowych obejmuje wyłącznie prowadzenie ksiąg rachunkowych