Radosław Kowalski, doradca podatkowy
Parlament ukończył już prace legislacyjne nad zmianami podatkowymi w ramach Polskiego Ładu, czyli nad ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja). W momencie oddawania niniejszego numeru do druku nowela czekała już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.
O co księgowi pytają na szkoleniach