Zwrot dofinansowania za 2020 rok

Klient w 2020 r. otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń, jednak w 2021 r. część środków musiał oddać. Czy tę zwracaną część ująć w sprawozdaniu za ubiegły rok, czy też w sprawozdaniu za obecny rok?