Urszula Mirowska-Łoskot: Wszystkie

7 lutego 2013 r.

Będzie więcej zajęć praktycznych na studiach i trzymiesięczne praktyki

6 lutego 2013 r.

Minister określi, jak śledzić absolwentów uczelni, ich zarobki i miejsca pracy