Emilia Świętochowska: wymiar sprawiedliwości

10 kwietnia 2018 r.

Nie dowiedli sędziom grzechów