Komisja Europejska zapowiedziała, że 23 maja wyda negatywną opinię na temat praworządności w Polsce, jeśli do tego czasu polskie władze nie podejmą działań zmierzających do rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, co w pierwszej kolejności oznaczałoby publikację wydanego 9 marca wyroku TK uznającego za niekonstytucyjną ustawę zmieniającą zasady jego funkcjonowania.