Na subkontach ZUS osób zmarłych znajduje się średnio po 29 tys. zł. Po śmierci bliskiej osoby te pieniądze nie przepadają. Można ubiegać się o ich wypłatę, stosując się do odpowiednich procedur. Informujemy, jakie są zasady dziedziczenia.

Pieniądze po zmarłym. ZUS informuje, co zrobić

– Prawo do dziedziczenia mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE oraz tego, który wprawdzie do OFE nie przystąpił, ale urodził się po 1968 r. Jeśli zmarły nie złożył żadnej dyspozycji dotyczącej dziedziczenia – środki wchodzą w skład masy spadkowej – wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku.

Dziedziczenie pieniędzy z ZUS. Szczegóły

– Osoba uprawniona musi złożyć wniosek w ZUS. Pieniądze nie zostaną przelane "z automatu".
– Spadkobiercą nie musi być osoba z rodziny ubezpieczonego w ZUS zmarłego.
– Po śmierci osoby ubezpieczonej, na podstawie złożonego wskazania, ZUS zawiadamia osoby uprawnione o możliwości złożenia wniosku o wypłatę środków.
– Nie ma limitu czasowego na zgłoszenie się po pieniądze, które są na subkoncie zmarłego.


– Jeśli zmarły nie wyznaczył osób do dziedziczenia wtedy środki z subkonta wchodzą w skład spadku. Jeżeli zmarły był stanu wolnego, to wszystkie zebrane przez niego i w OFE i na subkoncie są wypłacane osobom wskazanym za życia lub ustawowym spadkobiercom – doprecyzowała rzeczniczka dolnośląskiego ZUS.

Subkonto w ZUS. Czym jest?

Subkonto stanowi część konta emerytalnego tych osób, które są ubezpieczone w ZUS. Prowadzone jest dla wszystkich ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. i przed 1 stycznia 1969 r. (jeżeli są członkami OFE).

ZUS prowadzi także subkonta dla wszystkich urodzonych po 31 grudnia 1968 r., bez względu na to, czy są członkami OFE, czy też nie.

Na subkonto trafia obecnie 7.3 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne.