Projekt wakacji składkowych dla przedsiębiorców został skierowany do uzgodnień i konsultacji. Wcześniej Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przygotowało ustawę.

Małe przedsiębiorstwa pod szczególną ochroną ministerstwa

Resort szacuje, że z wakacji będzie mogło skorzystać ok. 1,8 mln osób, a koszt rozwiązania w tym roku to ok. 1,73 mld zł i przewiduje, że przepisy zaczną obowiązywać od 1 października 2024 r., tak aby w listopadzie tego roku pierwsi przedsiębiorcy mogli skorzystać z tego rozwiązania. Uwagi do projektu można zgłaszać do 6 lutego 2024 r., podano.

Minister Krzysztof Hetman powiedział: "To korzystne rozwiązanie, na które czekało wielu przedsiębiorców. Szacujemy, że z rozwiązania będzie mogło skorzystać prawie 2 mln osób. Chcemy, aby miały taką możliwość jeszcze w tym roku. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do przekazywania nam swoich opinii i uwag. Każdy głos jest dla nas ważny".

Z kolei wiceminister Jacek Tomczak dodał: "Chcemy, aby nasze działania były prowadzone w duchu dialogu z przedsiębiorcami. Zależy nam na wspólnym wypracowaniu jak najkorzystniejszego rozwiązania, które będzie realną pomocą dla najmniejszych firm".

Uwaga firmy: Zwolnienie z obowiązku opłacania składek

Ministerstwo podało, że wakacje składkowe to dobrowolne rozwiązanie skierowane do mikroprzedsiębiorców (w tym samozatrudnionych) wpisanych do CEIDG. Będzie polegać na możliwości skorzystania w jednym dowolnym miesiącu roku ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Projekt nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis, podano.

Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego (nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników). Rozwiązanie nie będzie obowiązywać osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Zastrzeżenie takie ma zabiegać tzw. "wypychaniu" pracowników na samozatrudnienie, wyjaśniono.