Prof. Kleiber został uhonorowany przez prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej nauki, za wybitne osiągnięcia w pracy publicznej i państwowej". Prezydent dziękował mu za lata przewodniczenia Polskiej Akademii Nauk i reprezentowania Polski w wielu instytucjach naukowych oraz przynoszenie "swoją postawą chluby Rzeczypospolitej".

Michał Kleiber urodził się 23 stycznia 1946 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w wykorzystaniu technik komputerowych w badaniach naukowych - technice i medycynie.

W 1995 r. został dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w którym od 1986 roku kierował Zakładem Metod Komputerowych. Wykładał na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

W latach 2001-2005 był ministrem nauki i informatyzacji (w rządzie Leszka Millera, a potem Marka Belki) oraz przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych. Przez dwie kadencje, w latach 2007-2015, pełnił funkcje prezesa PAN. Od 19 marca na tym stanowisku zastąpił go prof. Jerzy Duszyński.

W latach 2006-2010 był społecznym doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. edukacji, nauki i innowacji.

Podsumowując w rozmowie z PAP swą pracę jako szefa PAN Kleiber do sukcesów zaliczył znalezienie się instytutów PAN w czołówce naukowych placówek w Polsce, zaangażowanie Akademii w przygotowywanie ekspertyz i zwiększenie roli zagranicznych stacji PAN w promocji polskiej nauki. Wśród niepowodzeń minionych ośmiu lat wymieniał m.in. niedostateczny wzrost finansowania instytutów naukowych oraz brak zainteresowania polskich władz polską stacją badawczą na Antarktydzie – kontynencie, który ze względu na bogactwo, które się tam może kryć, będzie niebawem przedmiotem strategicznie ważnych międzynarodowych negocjacji.

Prof. Kleiber jest autorem 250 publikacji naukowych i kilku książek poświęconych zastosowaniem nowoczesnych metod komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie.

W 2001 roku prof. Kleiber otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (tzw. polskiego Nobla) w dziedzinie nauk technicznych.

Profesor został również uhonorowany Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne i tytułem doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, a także tytułem inżyniera honoris causa uczelni Ecole Nationale D’Ingenieurs w Metz (Francja).

Został wybrany członkiem zagranicznym Austriackiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz członkiem Academia Europaea z siedzibą w Londynie; członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Wykładał i prowadził badania w trakcie długoterminowych pobytów na wielu uniwersytetach. W latach 1976–1981 pracował na niemieckich uniwersytetach w Stuttgarcie, Hanowerze i Darmstadt. Od 1983 do 1984 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Kalifornijskim, a latach 1992–1993 na Uniwersytecie w Tokio.

Prof. Kleiber jest członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Metod Numerycznych w Inżynierii w Barcelonie (Hiszpania) oraz członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego przyznającego wybitnym uczonym z dziedziny informatyki i jej zastosowań stypendia badawcze firmy Microsoft Corporation w Redmont (USA).

W latach 1998-2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego "Zrównoważony wzrost" w ramach 5. Programu Ramowego UE.

W 2012 r. naukowiec otrzymał Francuski Państwowy Order Zasługi, za dokonania naukowe i współpracę z nauką francuską. Nadawane przez prezydenta odznaczenie wręczył w Warszawie ambasador Francji Francois Barry Martin-Delongchamps.

W tym samym roku został uhonorowany przez rząd Japonii najstarszym japońskim odznaczeniem: Orderem Wschodzącego Słońca. Złotą i Srebrną Gwiazdę otrzymał z rąk ambasadora Japonii za wspieranie polsko-japońskiej wymiany naukowej.

Kleiber działał na rzecz tej współpracy od czasu swojego pierwszego zetknięcia się z Japonią 1990 r. Otrzymał wtedy, jak wspomina, japońską nagrodę za wydaną w USA książkę, poświęconą komputerowemu modelowaniu procesów, na które wpływ mają zdarzenia losowe, przy wykorzystaniu teorii prawdopodobieństwa. Zaproponowano mu wtedy roczny pobyt na Uniwersytecie Tokijskim.

Później pracował przez kilka lat na tym uniwersytecie w charakterze profesora wizytującego, prowadził badania w Centrum Badań nad Zaawansowaną Techniką. Ambasador Japonii przypomniał, że już w tym czasie aktywnie działał na rzecz współpracy naukowej między oboma krajami.

W 1991 roku Kleiber wystąpił z inicjatywą utworzenia uczelni o profilu informatycznym, na której możliwa byłaby nauka japońskich technologii informacyjnych. W 1994 roku jego idea została zrealizowana w postaci Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie.

Ponadto Kleiber był jednym z inicjatorów powołanego w 2004 roku w Japonii forum Science and Technology in Society Forum (STS Forum). Jako jego stały członek czterokrotnie brał udział w organizowanych w Japonii konferencjach, wspierając działania Japonii na rzecz międzynarodowej współpracy naukowej.

Choć pozostaje na uboczu sceny politycznej, jego nazwisko jako kandydata na ewentualnego premiera tzw. rządu fachowców na przestrzeni ostatnich lat parokrotnie pojawiało się w nieoficjalnych wypowiedziach polityków i medialnych spekulacjach. Sam profesor zaprzeczał, że prowadzi jakiekolwiek rozmowy na ten temat.

Nie ukrywał jednak, że leży mu na sercu dobro państwa. Na początku 2011 r. opublikował nawet swój dekalog dla społeczeństwa, zatytułowany "Mądra Polska". Deklarował w nim, że bez roztropnego państwa, światłego przywództwa, inteligentnej debaty publicznej i zwrotowi w stronę innowacji Polska nie zajdzie daleko.

W kwietniu 2013 r. zaproponował, by doszło do merytorycznego spotkania ekspertów obu zespołów zajmujących się badaniem katastrofy TU-154M czyli z zespołu kierowanego przez Macieja Laska oraz z zespołu parlamentarnego, ds. katastrofy smoleńskiej kierowanego przez Antoniego Macierewicza (PiS).

W sierpniu wysłał nawet list do obu zespołów, w którym wzywał obie strony do eksperckiej debaty ws. przyczyn katastrofy Tu-154M w Smoleńsku. W połowie października poinformował jednak, ze zawiesił swoją inicjatywę organizacji konferencji naukowej. Ocenił, że dyskusja jest niemożliwa m.in. ze względu na brak dialogu.

W 2014 r. z okazji 10. edycji konkursu Popularyzator Nauki redakcja serwisu PAP - Nauka w Polsce przyznała prof. Kleiberowi Nagrodę Jubileuszową - doceniając to, że był jednym z inicjatorów konkursu i wieloletnim przewodniczącym jego kapituły. (PAP)