Prace budowlane przerwano. Na miejsce przybyli archeolodzy, którzy w jamach w ziemi znaleźli fragmenty nadpalonych kości, kamieni i ceramiki. Specjaliści przypuszczają, że była to nekropolia Gotów z okresu kultury wielbarskiej. Cmentarzysko zajmowało obszar wynoszący około dwóch hektarów.

Aleksander Baszkou, starszy specjalista obwodu brzeskiego do spraw archeologii uważa odkrycie za ogromny sukces. "Dla nas odnalezienie ceramicznych przedmiotów jest bardzo ważne" - mówi Aleksander Baszkou.

Dalsze badania pozwolą ustalić więcej szczegółów.